666 66 66 66

Psicologia i Salut

Aquesta disciplina analitza els processos cognitius, afectius i conductuals.
La psicologia moderna s'ha encarregat de recopilar els fets sobre les conductes i les experiència prèvies dels éssers vius, organitzant-los de forma sistemàtica i creant teories per a la seva comprensió. Aquests estudis permeten explicar el comportament i en moltes ocasions predir accions futures.

La psicologia és una disciplina tan extensa, que s'ha ramificat en moltes branques i és per es que a Tot teràpies t'oferim trapeutas especialitzats en diverses d'elles: psicologa adulta especialitzada en tractaments cognitiu-conductuals, psicologia infantil especialitzada en EMDR i psicloga especialitzada en coaching Depotivo.

PSICOLOGIA ESPORTIVA

És l'estudi científic dels factors psicològics que estan associats amb la participació i el rendiment en l'esport, l'exercici i altres tipus d'activitat física. Té com a objectiu principal millorar el rendiment i el desenvolupament personal dels esportistes i d'altra banda tractar les possibles patologies que es desenvolupen a causa de l'esport.
Es treballen temes com concentració, atenció, motivació, autoconfiança, comunicació, autoconeixement, relaxació, visualització, entre d'altres.

PSICOLOGIA INFANTIL

És una branca de la psicologia que es dedica a l'estudi de l'infant i el procés pel qual es converteix en adult, la comunicació amb altres persones, el desenvolupament de la seva activitat tant en el l'àmbit familiar com escolar, el procés psíquic, la formació de seva personalitat i qualitats com la imaginació, percepció, atenció, pensament, memòria, llenguatge, sentiments i formes primàries de la conducta.
La EMDR és la desensibilització i el reprocessament per moviments oculars, és una tècnica psicològica utilitzada per dessensibilitzar i reprocessar traumes psicològics i estrès posttraumàtic d'una manera natural, ràpida i molt efectiva. Actualment aquesta tècnica ha provat ser de gran eficàcia en nens.
EMDR sembla tenir un efecte directe en la forma que el nostre cervell processa la informació. En episodis traumàtics l'individu tendeix a repetir en la seva ment aquest acontencimiento causant-li dolor i ansietat, amb el EDMR s'ha observat que al reprogramar la informació cerebral, les persones tendeixen a recordar l'incident però sense aquest causar-los signes d'angoixa.

PSICOLOGIA ADULTA

Realització personal, fixació i seguiment d'objectius, gestor de les emocions, modificació de la conducta, educació i assessorament en tècniques de afrontació ... Promoure l'educació en hàbits saludables i la participació en l'esport i/o exercici físic per millorar el desenvolupament i el rendiment físic i mental de les persones, la seva qualitat de vida, la salut i el benestar al llarg del seu cicle vital.

PSICOLOGIA COGNITIU CONDUCTUAL

És una forma d'entendre com pensa un individu sobre si mateix, d'altres persones i del món que l'envolta, i com les accions tenen un efecte sobre els pensaments i sentiments. La TCC pot ajudar a canviar la forma en com algú pensa (cognitiu) i com actua (conductual), tot això amb la finalitat d'ajudar al pacient a trobar un equilibri i un benestar emocional.

TERAPEUTES