666 66 66 66

Homeopatia

La paraula Homeopatia ve del grec i significa igual "homeois" i malaltia "pathos". Es tracta d'un sistema de medicina alternativa que va ser crada per el dr. Samuel Hanhnemann a la fi del segle XVIII, i es basa simplificant molt, en tractar una patologia amb una o diverses substàncies naturals que produeixen els mateixos símptomes que aquesta patologia, però en dosis infinitodecimals. És a dir, aquesta substància que podria arribar a ser tòxica en dosis normals, és a diluïda i dinamitzada diverses vegades, obtenint diferents dissolucions (5CH, 7CH ...) que ens serviran per tractar la malaltia.

Els medicaments homeopàtics són utilitzats i finansats en molts països de la UE i les

estadístiques ens diuen que cada vegada més, ja que es tracta de tractaments que no tenen efectes secundaris, i que es poden utilitzar en tota la població (nens, embaràs, etc. ...).

L'homeopatia pot tractar un gran nombre de patologies actuals com per ex. Ansietat, al·lèrgies, dolors crònics, etc ... També pot ser utilitzada com a co Adjudant en molts tipus de tractaments, com per exemple en el cas de tractaments oncològics, on cada vegada s'utilitza més la hoemopatia, per millorar la qualitat de vida d'aquests pacients , ja que d'una banda ajuda a detoxificar el cos de la quimioteràpia, aconseguint així la disminució dels efectes secundaris i per l'altre també pot millorar l'estat d'ànim del pacient, millorant així i molt el seu dia a dia.

TERAPEUTES