666 66 66 66

Hipnosi i Biodescodificació

La Biodescodificacion es basa en numeroses investigacions, que han demostrat que algunes patologiess no existen com a tals, sino que es tracten de programes biològics carregats de sentit. Las enfermetats són programes biològics de supervivència para suprimir l'estrés que prové dels conflictes viscuts.

Mitjançant la hipnosi i la descodificació es dóna una nova aproximació a la salut, on tots els simptomes d'una malaltia, tant físics, com psíquics són presos en compte; i l'objectiu principal és el d'acompanyar a la persona a trobar l'emoció oculta darrere d'aquests simptomas. Per així descodificar i afavorir a la curació, mitjançant l'alliberament de l'emoció que hi ha a nivell inconscient.

TERAPEUTES